Big Cleaning

หน้าหลัก / บริการ Big Cleaning

Big Cleaning

     Big Cleaning คือการทำความสะอาดที่ผู้ให้บริการจะเข้าให้บริการเป็นทีม 3-10 ท่าน พร้อมน้ำยาทำความสะอาด อุปกรณ์และเครื่องมือทำความสะอาดขนาดใหญ่ และเฉพาะทาง เช่น เครื่องขัดพื้น,เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง,เครื่องดูดฝุ่นโรงงานขนาดใหญ่,บันไดสูง และบางงานจำเป็นต้องใช้นั่งร้านหรือการโรยตัว

     ลักษณะของการทำความสะอาด Big Cleaning เป็นงานเหมาซึ่งผู้ให้บริการจำเป้นจะต้องเข้าประเมินหน้างาน แล้วจึงจะเสนอราคาและวางแผนการทำงานเสนอให้กับลูกค้าได้ ดังนั้นการจัดจำนวนบุคคลกรและการบริหารเวลาทางผู้ให้บริการจะเป็นคนดำเนินการควบคู่ไปกับการสอบถามความต้องการและความสะอวดกับคุณลูกค้าก่อนเข้าไปให้บริการ

     Big Cleaning จึงเหมากับที่พักอาศัย หรืออาคารที่ต้องการทำความสะอาดแบบเน้นพิเศษ อาคารที่เพิ่งก่อสร้างหรือตกแต่งต่อเติมเสร็จ อาคารที่ไม่ได้ทำความสะอาดมาเป็นระยะเวลา 3 เดือน หรือมีเชื้อราสะสม หรือทำความสะอาดสถานที่ก่อนเข้าอยู่อาศัย หรือก่อนและหลังที่ผู้เช่าย้ายออก

ขอบเขตการทำความสะอาด พื้นฐาน

ราคาเริ่มต้น 3,500 บาท

 

 • ทำความสะอาดเหล็กดัด ประตู หน้าต่าง
 • ทำความสะอาดขอบบิ้วล่าง และขอบต่างๆ
 • เช็คทำความสะอาดราวบันได พื้นบันได จมูกบันได
 • ทำความสะอาดผนัง มุมสูงของพื้นที่ ปัดฝุ่นละออง
 • เช็คทำความสะอาดกรอบภายนอกเครื่องปรับอากาศ
 • เก็บขยะและรวบรวมนำไปทิ้งจุดที่ผู้ว่าจ้างจัดเตรียมไว้
 • ทำความสะอาดกระจก ผิวโลหะ เฟรมอลูมิเนียม ทั้งภายในและภายนอก
 • ดูดฝุ่น เช็คทำความสะอาดเฟอร์นิเจอร์ลอยตัว บิ้วอิน โต๊ะ เก้าอี้ โซฟา และของตกแต่ง
 • ทำความสะอาดห้องน้ำ และสุขภัณฑ์ในห้องน้ำทั้งหมด (โถปัสาวะ อ่าวงล้างหน้า กระจก ชักโครก)
 • ถูทำความสะอาดพื้นด้วยน้ำยาทำความสะอาดพื้น ขัดพื้น (พื้นลามิเนต/ไม้ใช้น้ำยาดันฝุ่นโดยเฉพาะ)

ขั้นตอนการให้บริการ
      เพียงแค่ลูกค้ากด Link Chat และแจ้งความประสงค์ว่าต้องการทำความสะอาดแบบ Big Cleaning พร้อมแจ้งชื่อ  เบอร์โทร  ขนาดพื้นที่ที่ต้องการทำความสะอาด และชื่อโครงการ หมู่บ้าน คอนโด หลังจากนั้นจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับไปหาลูกค้าภายในเวลา 24 ชั่วโมง

เงื่อนไขการบริการ

 • การทำความสะอาดแชนเดอเรีย ซักม่าน พรม  โซฟา และบริการตัดต้นไม้ ตกแต่งสวน ไม่รวมอยู่ในเงื่อนไขให้บริการ (หากต้องการให้ทำความสะอาดให้แจ้งเจ้าหน้าที่ที่ติดต่อไปเพิ่มเติม และในส่วนนี้มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม)
 • ลูกค้าจะต้องจัดเตรียมสถานที่ทิ้งขยะให้ทางผู้ให้บริการ ทางผู้ให้บริการไม่รับฝากการขนขยะ หรือเศษวัสดุภายในที่พักอาศัยของลูกค้าไปทิ้งให้ 
 • ลูกค้าต้องแน่ใจว่า วันเข้าทำความสะอาดระบบไฟฟ้า และระบบน้ำสามารถใช้งานได้ตามปกติ หากเกิดปัญหาและไม่สามารถใช้ระบบไฟฟ้า น้ำประปาได้ ลูกค้าจะต้องจ่ายค่าสูญเสียโอกาส จำนวน 1,000 บาท และนีดวันเข้าทำความสะอาดใหม่อีกครั้ง
 • กรณีขอบเขตหน้างานไม่ตรงและเป็นไปตามกับบริการที่ทางเจ้าหน้าที่ได้เสนอราคาไว้ในใบเสนอราคา ผู้ให้บริการมีสิทธิ์แจ้งยกเลิกและลูกค้าตกลงยินยอมให้ทางบริษัทฯ ยึดเงินมัดจำโดยไม่สามารถเรียกคืนได้

หมายเหตุ
      หากต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ Line Official @tcclean

ประกันความเสียหาย

 • ประกันความเสียหายจ่ายตามจริงในวงเงินสูงสุด 1 เท่า ของค่าบริการ
 • หากลูกค้าค้นพบความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการกระทำของผู้ให้บริการลูกค้าจะต้องแจ้งความเสียหายนี้ต่อฝ่ายบริหารลูกค้าของ Tripleman Clean ที่ @tcclean ภายในเวลา 24 ชั่วโมงเท่านั้น  หากเกินเวลา 24 ชั่วโมง ทางบริษัทฯ จะถือไม่ความเสียหายนั้นไม่ได้เกิดจากการกระทำของแม่บ้านทันที  โดยลูกค้าจะต้องเตรียมเอกสาร แจ้งเคลมความเสียหาย ดังนี้
  1. ใบเสร็จราคาสิ่งของที่ได้รับความเสีบหาย หรือแสดงหลักฐานยืนยันมูลค่าสิ่งของนั้นๆ
  2. ภาพถ่ายสิ่งของที่ได้รับความเสียหาย ที่เกิดขึ้นจากผู้ให้บริการ